44. Wörter: Natur

prah atitt
Sonne

pratjann
Mond

loohk
Welt

daao
Stern

faah
Himmel

prah atitt khünn/dog
Sonnen-Auf/Unter-gang

naam
Wasser
auch Flüssigkeit

jott naam
Wassertropfen

naam kang khäng
Eis

hi ma
Schnee

määh
Wolke

vonn togg
Regen

prung ginn naam
Regenbogen

pah ju
Sturm

faah phah
Gewitter

fei
Feuer

bläo thi en
Flamme

kwann
Rauch

moog
Nebel

ei naam
Dampf

tung naah
Feld

bah jei
Urwald

phu khau
Berg

phu khau fei
Vulkan
Berg Feuer

kloong
Kanal

lamm taahn
Bach

määh naam
Fluss

talee saap
See (Süsswasser)

naam togg
Wasserfall

talee
Meer

goo
Insel

phün dinn
Festland

tschei haad
Strand

talee saei
Wüste
Meer Sand

saei
Sand

dinn
Erde (Bodengrund)

hinn
Steine

meii
Holz