57. Wörter: Nebenräume

hong gebb khoong
Vorratskammer

du tschäh khäng
Tiefkühltruhe

krüang sack phaa
Waschmaschine

pong sack foog
Waschmittel

naam jaah bra phaa nomm
Weichspülmittel

dak krah phaa
Wäschekorb

rau daag phaa
Wäscheständer
zum Trocknen der Wäsche

dho rii phaa
Bügelbrett

daau rii
Bügeleisen

jack jebb phaa
Nähmaschine

krüang duht funn
Staubsauger

ti dack kaja
Kehrschaufel

meii gwaad
Besen

tang
Eimer

phaa kiriu
Lappen

form naam
Schwamm

präng sack phaa
Bürste